Urniki skupinskega pouka in razpored skupin

Urniki skupinskega pouka in razpored skupin (teorija, glasbna pripravnica ter ples-balet)

Objavljamo urnike in razpored skupin za skupinski pouk za šolsko leto 2019/20:

Urnik za GP, NGL, SFG in ples-balet:

Razpored skupin NGL, SFG in glasbena pripravnica (GP) z urnikom:
Razpored skupin plesna pripravnica in balet z urnikom:

Po potrebi še lahko pride do manjših sprememb v urniku in skupinah ob začetku šolskega leta.

Nujne pripombe na urnik in sestavo skupin sprejemamo samo 2. 9. 2019 na delitvi urnikov pri učiteljih predmetov.

Uspešen pričetek novega šolskega leta vam želimo.

Kolektiv GŠGR in ravnatelj Tomaž Polak.