Pravilnik o zasebnosti

Kdo smo

Glasbena šola Gornja Radgona je samostojni javno glasbeno vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z odločbo Poverjeništva za prosveto in kulturo OLO v letu 1950. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gornja Radgona, ki je bil sprejet septembra 1998, pa so prevzele ustanoviteljske pravice občine Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, v letu 2007 pa še novonastala Občina Apače. Pouk je organiziran na matični šoli v Gornji Radgoni, deloma pa poteka še na dislociranih oddelkih na Svetem Juriju ob Ščavnici, Radencih in Kapeli. Šolski okoliš načeloma zajema območje zgoraj navedenih občin – ustanoviteljic, v skladu z aktom o ustanovitvi.

Naslov spletišča je: https://www.gsgr.si

Piškotki

Naše spletno mesto uporablja piškotke in druge povezane tehnologije (za lažje razumevanje so vse tehnologije imenovane “piškotki”). Piškotke nameščajo tretje osebe, ki smo jih najeli. Na tej povezavi najdete informacije o uporabi piškotkov na našem spletnem mestu.

Komentarji

Komentarji na strani so onemogočeni in se ne beležijo.

S kom delimo vaše podatke

Ker ni registracij na strani, ne zajemamo nobenih vaših podatkov. 

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Ne hranimo vaših podatkov.

Katere pravice imate nad vašimi podatki

Ne hranimo vaših podatkov.