Termini pisnih ocenjevanj znanja v oddelkih NGL in SFG

Termini pisnega ocenjevanja znanja pri predmetu NGL in solfeggio so:

  • 22. – 25. 11. 2021 (1. ocenjevalno obdobje),
  • 10. – 16. 5. 2022 (2. ocenjevalno obdobje).

Objavljeno je tudi na šolski oglasni deski.

Uspešne priprave želimo.

Kolektiv GŠGR.