Junijski rok

26. 6. 2020

Avgustovski rok

26. 8. 2020

Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju ali isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Pri instrumentu in petju učenec ne opravlja popravnega izpita.