Jesenski rok

13. 9. 2019

Zimski rok

23. 1. 2020
Majski rok – za učence zaključnih razredov
23. 1. 2020

Junijski rok

11. – 17. 6. 2020

Izpiti za zunanje kandidate – “samoplačniški izpiti” po predhodni najmanj 7 dnevni prijavi v tajništvu šole

17. 6. 2020

Avgustovski rok

26. 8. 2020

Letni izpit opravljajo učenci pri instrumentu in solfeggiu ter baletu, praviloma ob koncu pouka.

Učenci instrumentov (8 letni nov-program GŠ) opravljajo izpit ob koncu pouka šele od drugega razreda naprej.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih prvin igre in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora.