Šolski koledar in izpitni roki

Šolski koledar glasbene šole:

Pouk se izvaja v skladu z LDNom šole in sprejetim šolskim koledarjem.