Hišni red

  • k pouku naj učenci prihajajo pravočasno in naj s hrupom ne motijo pouka,
  • zadržujejo naj se na hodniku, kjer so posebej za njih pripravljene klopi in obešalniki za oblačila,
  • vstop v učilnice je dovoljen samo v šolskih copatih,
  • vstop v zgradbo ni dovoljen z rolerji, kolesom, kotalkami…,
  • učenci naj pred poukom izklopijo mobilne telefone,
  • denarja in vrednih predmetov naj učenci ne nosijo v šolo oziroma ne puščajo na hodnikih,
  • uničevanje šolskega inventarja ter povzročanje škode na šolski zgradbi in njeni neposredni okolici je strogo prepovedano,
  • učenci morajo skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in v njeni bližnji okolici,
  • kljub aktivnostim za povečano varnost učencev opozarjamo na previdnost pri prečkanju glavne ceste, ki vodi mimo šolske zgradbe, zato uporabljajte vhod z dvoriščne strani.