Spoštovani starši, dragi učenci!

Glasbene šole so korenine glasbene umetnosti, ki se počasi razvijajo v drevo z vejami in te se mogočno razprostirajo na najrazličnejša glasbena področja. Sadovi tega so estetske osebnosti v kulturnem glasbenem življenju. V mislih imam vse kadre v ljubiteljski glasbeni kulturi, učence in študente na srednjih in visokih glasbenih šolah in glasbenih akademijah, ter instrumentalne in vokalne umetnike v najrazličnejših kulturnih ustanovah.

In prav glasbeno izobraževanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti in človeka samega. Glasba z vso svojo vsebino bogati, prispeva k optimizmu in humanizmu, skratka nas pelje po poti bogatega in plemenitega duhovnega življenja.

Glasbena šola Gornja Radgona sodi med srednje velike samostojne javno glasbeno vzgojno-izobraževalne zavode z široko ponudbeno paleto. V tem šolskem letu je v program glasba in ples-balet skupaj vključenih 363 učencev.

Imamo močno razvit plesni oddelek s tremi plesnimi pripravnicami in pouk baleta izvajamo od prvega do vključno petega razreda. Skupaj je v tem oddelku 81 učenk in učencev.

Naše pedagoško poslanstvo bomo, kot že vrsto let dosedaj, poskušali čimbolje prenašati na mlade glasbenike, saj bomo veliko pozornosti posvečali izvajanju strokovno kvalitetnega pouka. Naši učenci se bodo udeleževali regijskih, državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanj, revij glasbenih šol, pripravljali bomo interne in javne nastope-koncerte ter samostojne koncerte šolskih komornih skupin in orkestrov. Prav tako se bomo trudili, da bi se čim več učencev odločilo za poklicno glasbeno pot in tako nadaljevali glasbeno izobraževanje na umetniških gimnazijah. Še naprej bomo vzorno sodelovali z vsemi občinami ustanoviteljicami našega zavoda, z drugimi glasbenimi in osnovnimi šolami, skratka z vsemi, ki si bodo našega sodelovanja želeli. Skupaj se bomo trudili izpolniti zastavljene cilje in se približati viziji z željo, da bi se otroci z veseljem vključevali v naše programe in se radi vračali v naš zavod.

Izpostaviti želim tudi pretekle dosežke naših učencev ob strokovnem mentorstvu učiteljev, ki že vrsto let prejemajo najvišja priznanja in nagrade tako na regijskih, državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Tudi ti dosežki so z velikimi črkami zapisani v kroniko Glasbene šole Gornja Radgona in prav vsi, ki smo vključeni v življenje in delo tega zavoda smo na njih zelo ponosni.

Spoštovani starši in učenci, vizija našega zavoda, ki ji bomo sledili skozi celo šolsko leto, je zastavljena v smeri izvajanja strokovno kvalitetnih in pestrih programov, s katerimi bomo vas, šolo in širšo lokalno skupnost povezali k dobremu medsebojnemu sodelovanju. Programe bodo izvajali strokovno izobraženi učitelji z umetniškimi in pedagoškimi izkušnjami.

Želim vam uspešen začetek šolskega leta in veliko lepih trenutkov ob spoznavanju glasbene umetnosti.

GŠGR – v harmoniji z glasbo in ljudmi.

Tomaž Polak, mag. manag., prof.; ravnatelj