tolkala

Oddelek tolkal deluje na Glasbeni šoli Gornja Radgona že od leta 1991.

Od začetka šolskega leta 2009/10 poteka pedagoško delo pod vodstvom novega učitelja, renomiranega in uveljavljenega profesorja in akademskega glasbenika-tolkalista, gospoda Dimitrija Averjanova, prof.. Učitelj sodeluje kot tolkalist tudi z opernim orkestrom SNG Maribor in simfoničnim orkestrom in je član tudi drugih profesionalnih orkestrov.

Že prvi odzivi iz strani učencev in staršev tega oddelka ter strokovne javnosti, so presegli vsa pričakovanja, od kar deluje pod vodstvom novega učitelja. V šolskem letu 2010/11 sta dva njegova učenca Denis Štefanec in Matej Gomboc posegla po najvišjih rezultatih na državnem tekmovanju v RS – TEMSIG in dosegla zlati plaketi, I. mesto in absolutno število točk (100).

Pouk tolkala se izvaja na naslednjih inštrumentih: ksilofonu, vibrafonu, marimbi, timpanih, zvonovih, činelah, kompletu bobnov itn. Tolkala so tudi spektakularni in zanimivi solistični inštrumenti.

Nekateri učenci tolkal so vključeni tudi k pouku komorne igre, kjer svoje znanje še dodatno izpopolnjujejo in nadgrajujeo ter muzicirajo v skupini.

Učenci tolkal se na višji stopnji osnovne glasbene šole v skladu s predmetnikom vključijo še v Pihalni orkester Glasbene šole Gornja Radgona, kjer si pridobijo znanje ansambelske in orkestrske igre ter sposobnosti muziciranja v skupini.

Ob rednih internih in javnih nastopih ter koncertih v Gornji Radgoni in okolici načrtujemo tudi udeležbo na tekmovanju tolkalcev v Sloveniji in tujini.