šolske skupine in orkestri

Na šoli bodo enkrat tedensko po 90 minut delovali naslednji šolski orkestri in pevski zbor:

Pevski zbor Glasbene šole Gornja Radgona, zborovodkinja Nataša Trobentar – Majcen, MA.

Godalni orkester Glasbene šole Gornja Radgona, dirigent Dejan Zorman, prof.

Pihalni orkester Glasbene šole Gornja Radgona, dirigent Janez Lorber, BA.

Kitarski orkester Glasbene šole Gornja Radgona, dirigent Samo Ismajlovič, MA.

Pogoji vključitve učencev posameznih instrumentov v komorne, orkestralne skupine in pevski zbor, so točno določeni s predmetnikom. Za vse učence, ki jih predmetnik že vključuje v skupine, je obiskovanje vaj obvezno.

Šola ima na voljo strokovno literaturo in nekatera glasbila, ki jih posoja predvsem učencem – začetnikom.