ples - balet

Pouk plesa-baleta izvaja učiteljica baleta Alja Senčar.

Z učenjem baleta učenci in učenke razvijajo:

 • prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja;
 • spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz;
 • razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, povezanih z njim;
 • spoznavajo osnovne plesne elemente;
 • razvijajo sposbnost koncentracije ter gibalni in glasbeni spomin;
 • razvijajo sposobnost posnemanja;
 • razvijajo občutke in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave);
 • razvijajo koordinacijo pri gibanju;
 • razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo;
 • spoznavajo bogastvo plesne zakladnice in njene ustvarjalce;
 • razumejo temeljne plesne in glasbene zakonitosti;
 • spoznavajo oblike in zvrsti plesa;
 • vrednotijo gledani ples;
 • se usposabljajo za individualno in skupinsko ustvarjanje;
 • spoznavajo možnosti in zahteve nadaljnega plesnega izobraževanja.