petje

Predmet: petje

Pouk petja v Glasbeni šoli Gornja Radgona ni več novost. Trdno se je ustalil v predmetnik in učenci ter njihova mentorica dosegajo vedno večje uspehe.

Od šolskega leta 2014/15 dalje oddelek vodi Nataša Trobentar-Majcen – sopranistka, ki je svoj glas sprva kalila na Srednji glasbeni šoli Maribor, kasneje pa na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Avstrijskem Gradcu, kjer je tudi magistrirala. Odrske deske in nastopi pred polno dvorano ji niso tuji. Svoje znanje se je odločila prenesti na mlajše generacije in tako že vrsto let uspešno poučuje.

Pouk petja poteka od ponedeljka do petka v prostorih Glasbene šole Gornja Radgona.

Učni načrt predstavljajo tehnične vaje, pesmi s prvinami tehničnih vaj, ljudske pesmi, samospevi in operne arije ter pesmi vsakoletnih projektov (ABBA, The Beatles, slovenski šansoni…).

Učenci petja sodelujejo pri Mladinskem pevskem zboru GŠGR. Najboljši so vključeni v komorno skupino Allegre.

Pevci GŠGR tekmujejo na številnih pevskih tekmovanjih, nastopajo na javnih nastopih, koncertih ter drugih projektih GŠGR.
Nataša Trobentar-Majcen, MA

Nataša Trobentar-Majcen