nauk o glasbi

Predmet: nauk o glasbi in solfeggio

Nauk o glasbi s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z otrokovimi kronološkimi in glasbenorazvojnimi zakonitostmi v starosti od sedem do dvanajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.

Nauk o glasbi se izvaja po šest- ali štiriletnem programu. Učenci so v posamezni program razporejeni glede na starost ob vpisu na inštrument oziroma petje.

V teoretičnem oddelku si učitelj Andrej Tibaut prizadeva učencem čim bolj in čim širše predstaviti zakonitosti glasbe. Prioriteta je približati glasbeno teorijo učencu na tak način, da jo lahko in zna uporabiti v praksi, to je pri instrumentu ter tudi širše. Pouk NGL je med drugim namenjen spoznavanju osnov glasbene zgodovine in zakonov harmonije. Skupek vsega usvojenega znanja je pogoj za nadaljnje izobraževanje, najprej na višji stopnji osnovnega glasbenega šolanja (SFG I in SFG II) in pozneje na srednjih glasbenih šolah (konzervatoriju).

Omeniti je treba, da tudi predmet nauk o glasbi oziroma solfeggio zahteva veliko samostojne vaje-učenja in dela doma, saj se snov med seboj tesno navezuje in povezuje, za razumevanje pa je potrebno celostno poznavanje.

Naši najuspešnejši učenci pa se redno udeležujejo tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) iz predmeta solfeggio.