klavir

Predmet: klavir

Šolanje klavirja zahteva veliko treninga in je za pridobitev osnovne izobrazbe nižje stopnje potrebnih 6 let izobraževanja, s podaljšanjem nadaljnjih dveh let za izredno nadarjene učence na višji stopnji.

Na naši glasbeni šoli poučujejo klavir učitelji: Barbara Markoli, prof., Anastazija Vezonik Ribić, BA in Suzana Djokić, prof..

Učitelji delujejo tudi kot korepetitorji ter tako aktivno sodelujejo na nastopih in koncertih glasbene šole ter na domačih in tujih tekmovanjih.

Učenci sodelujejo na klavirskih, javnih in drugih pomembnejših nastopih kot so revije glasbenih šol in druge javne prireditve. Starejše in nadpovprečno nadarjene učence uvajamo v komorno igro, korepetiranje in jih uspešno pripravljamo na sprejemne preizkuse za nadaljevanje šolanja na konservatorijih za glasbo ter na regijska, državna in mednarodna tekmovanja. Posamezniki aktivno sodelujejo tudi na seminarjih pri priznanih pedagogih, državnih in mednarodnih tekmovanjih ter se glasbeno udejstvujejo na dodatnih aktivnostih v okviru glasbene šole in izven nje.

Klavir velja za osnovni glasbeni inštrument, za kralja med glasbili. S klavirsko igro učenci pridobivajo koordinacije gibov, tehnično preciznost, hitrost in spretnost gibanja rok, razvijajo občutek za ritem in melodioznost – muzikalno naravnost ter kot solistični izvajalci stremijo k individualnemu podajanju glasbe tako doma kot tudi na koncertnem odru.

Barbara Markoli, prof.; učiteljica klavirja