harmonika

Predmet: harmonika

Harmonikarski oddelek seže v sam začetek delovanja Glasbene šole Gornja Radgona (1950) in sicer v šolsko leto 1951/52, ko je harmoniko poleg violine poučeval takratni ravnatelj Jože Bezjak.

Od šolskega leta 1983/84 dalje vodi oddelek harmonike učiteljica Olga Radolič.

Učenci imajo možnost učenja na klavirski ali gumbni (kromatični harmoniki) s standardnimi in melodijskimi basi.

Zmotno je mišljenje, da je harmonika še vedno ljudsko glasbilo, saj se je v zadnjih nekaj desetletjih razvila do take mere, da se lahko s svojimi izraznimi možnostmi postavi ob bok ostalim koncertnim instrumentom. Izdelovalci harmonik pa so vedno bolj inovativni pri izdelavi harmonik.

Učenci se pri harmoniki srečujejo z različnimi glasbenimi zvrstmi, od klasike do sodobne, zabavne in narodno – zabavne glasbe, kajti imamo na razpolago veliko originalne literature.

Učenci med šolskim letom veliko nastopajo kot solisti, v komornih zasedbah (tudi z drugimi instrumenti), ali v orkestralni igri, ob različnih priložnostih in sicer na šolskih oddelčnih in javnih nastopih, tradicionalnih koncertih, revijah, ob različnih prireditvah v občini in izven nje.

Učenci aktivno sodelujejo na raznih seminarjih, poletnih šolah, ki jih vodijo priznani umetniki in profesorji harmonike.

Udeležujejo se državnega tekmovanja (TEMSIG), Mednarodnega srečanja harmonikarjev »Okud Istra« v Puli, ter Mednarodnega srečanja harmonikarjev »PannoniAccordion« v Murski Soboti, od koder prinašajo zavidljive rezultate.

Nekateri učenci se odločijo za nadaljnji študij glasbe in kar nekaj harmonikarjev je, ki so glasbeno pot nadaljevali najprej na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, nato pa študij nadaljevali na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Olga Radolič, učiteljica harmonike

Predmet: diatonična harmonika

Harmonika je zelo priljubljen instrument. Glede na zgradbo instrumenta lahko le ta nastopa kot solistični ali orkesterski instrument. Na raznih nastopih in koncertih ga srečamo kot solo instrument, komorni instrument v manjših skupinah harmonik in skupaj s drugimi instrumenti ter v orkestrih. V 200 letih se je instrument razvil do popolnega instrumenta, a kljub temu se razvoj še ni nehal. Kljub temu, da harmonika spada med najmlajše instrumente, je v Sloveniji eden izmed najbolj priljubljenih. Za to pa je sigurno najbolj zaslužena ljudska glasba in ljudski godci, ki so približali ta instrument ljudem. V zadnjem času pa najdemo harmoniko tudi v glasbenih stilih kot so: jazz, tango, latinskoameriški ritmi, moderni glasbi in celo klasiki. Skoraj ne mine prireditev brez harmonike, pa naj bo to kulturna prireditev ali privatna zabava.

Če bi harmonike razdelili na dva dela, bi razlikovali med diatonično (ista tipka – gumb, ima različna tona pri mehovanju navzven in navznoter) in kromatično (ista tipka ima enaki ton pri mehovanju navzven in navznoter) harmoniko. Seveda pa ima vsaka od teh več različnih modelov.

Pouk diatonične harmonike izvaja uveljavljeni in izkušeni učitelj tega inštrumenta Viktor Malec.

Učenci nastopajo na nastopih v okviru glasbene šole, ter za potrebe občin ustanoviteljic, ter tudi izven. Prav tako kot tekmovalci posegajo po najvišjih nagradah na domačih in mednarodnih tekmovanjih.