Sodelovanje staršev

(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33. člen)

Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok. Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na različnih internih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole. Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok.