Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek skliče ravnatelj. Na tem sestanku bo starše obvestil o delu, ukrepih, disciplini na šoli ter o pomenu glasbene šole in o ostali problematiki. Točen termin roditeljskega sestanka bo objavljen na oglasni deski šole ter na spletni strani Glasbene šole Gornja Radgona.

Govorilne ure sklicujejo učitelji 1. teden v mesecu. Dan in uro določi učitelj glavnega predmeta. Roditeljski sestanki in govorilne ure lahko sovpadajo z internimi nastopi.