Nastopi učencev, šolskih orkestrov in komornih skupin

Obvezna sestavina rednega pouka je tudi solistično nastopanje učencev na internih šolskih nastopih, na katerih bi se naj v šolskem letu vsak predstavil vsaj dvakrat. Organizirali bomo tudi javne nastope, koncerte in glasbene večere na katerih bodo nastopili izbrani učenci iz internih nastopov. Že tradicionalno pa bomo izvedli naslednje tematske nastope in koncerte:

  • božično-novoletni koncert,
  • velikonočni koncert,
  • nastop ob slovenskem kulturnem prazniku,
  • nastop učencev zadnjih razredov,
  • zaključni nastop učencev glasbene šole…
  • Pripravljamo tudi javne baletne produkcije naših učenk plesa-baleta.

Prav tako pripravljamo samostojne koncerte šolskih orkestrov in skupin, na katerih bodo člani pokazali osvojeno znanje orkestrske igre in skupnega muziciranja.

Učenci bodo nastopali še na krajevnih in občinskih prireditvah.

Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih izven glasbene šole, je dolžan o tem vnaprej obvestiti glasbeno šolo.